Publicatiedatum: 06-09-2019

Nieuws

Den Haag niet in zee met commerciële bureaus bij onderzoek buitenland

Den Haag gaat toch niet in zee met commerciële bureaus die in het buitenland onderzoeken of Haagse bijstandontvangers fraude plegen in Turkije of Marokko. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Commerciële bedrijven die in die landen voor Den Haag vermogen opsporen (zoals vakantiehuizen) stuiten op weerstand van de Turkse en Marokkaanse overheid. Die willen omwille van de privacy alleen samenwerken met onderzoekers van het rijk.

Den Haag wil de diplomatieke verhoudingen niet op scherp stellen, aldus de Haagse wethouder Van Alphen. Hij praat nog wel met een bureau dat fraude opspoort in Spanje, Frankrijk en Suriname. Die landen werken wél mee.

Bron: Algemeen Dagblad

Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, is opende vorige maand het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB). Bij dit digitale loket kunnen gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland raadplegen.

 

Het kennisloket is een initiatief van het recent gestarte samenwerkingsverband OVB. Het Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF) van UWV, de SVB, gemeenten (via het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en het ministerie van SZW maken er deel van uit.

 

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Wilko Pelgrom, programmamanager Werk en Inkomen van VNG KCHN.