Publicatiedatum: 12-02-2018

Nieuws

Pas de sollicitatieplicht voor ouderen in de bijstand aan! | Blog

Stichting De Nationale DenkTank organiseert ieder jaar een Nationale DenkTank over een urgente maatschappelijke kwestie. De DenkTank 2017 had als thema ‘Iedereen perspectief op werk’ (1). Eén van de ideeën die daaruit naar voren kwam, was het schrappen van de sollicitatieplicht voor 55-plussers in de bijstand onder de voorwaarde dat de betrokkene voor minimaal 10 uur in de week vrijwilligerswerk verricht. Om dit idee verder uit te werken, zoekt men nog avontuurlijke gemeenten. Nu moeten die gemeenten wel erg avontuurlijk zijn, aangezien de huidige wet gemeenten op dit punt geen ruimte biedt, tenzij de staatssecretaris ook op dit terrein een experiment zou toestaan en daartoe een nadere regeling treft.

Lees verder op sociaalweb.nl