Publicatiedatum: 08-11-2018

Nieuws

Meeste bezwaarschriften bij gemeenten gaan over het sociaal domein

De meeste bezwaarschriften die bij gemeenten binnenkomen, gaan over het sociaal domein. Daarbinnen wordt het vaakst bezwaar aangetekend over besluiten binnen de Participatiewet. Opvallend weinig bezwaarschriften ontvangen gemeenten over de Jeugdwet. Dat blijkt uit onderzoek onder 46 gemeenten door Binnenlands Bestuur.

Die 46 gemeenten krijgen jaarlijks tienduizenden bezwaarschriften binnen. Over ruimtelijke ordening, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en handhaving, over subsidies en verkeersbesluiten. Maar inwoners dienen de meeste bezwaarschriften in tegen besluiten of beschikkingen die onder de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) vallen. Over de Jeugdwet krijgen gemeenten nauwelijks bezwaarschriften binnen.

Bijstandsuitkering

Binnen het sociaal domein worden veruit de meeste bezwaarschriften over de Participatiewet ingediend. Zo ging in 2015 83% van het totaal aantal ingediende bezwaarschriften over de Participatiewet, 16% over de Wmo en 1% over de Jeugdwet. In 2016 en 2017 steeg het aandeel bezwaarschriften over de Participatiewet naar respectievelijk 85 en 89%. De meeste bezwaarschriften over die zogeheten P-wet, gaan over een bijstandsuitkering en beduidend minder over re-integratie.

Conflict-opwekkend

Het hoge aantal bezwaarschriften over de Participatiewet verbaast Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, niet. De 'repressieve wetgeving', zoals Vonk het noemt, leidt tot veel bezwaarschriften. Gemeenten zijn verplicht bij overtreding van de regels, boetes op te leggen of een deel van het uitkeringsbedrag terug te vorderen. "Een sanctie en een boete is altijd conflict-opwekkend en het raakt mensen direct in hun portemonnee."

Versoberen

Binnen de Wmo kwamen, zeker in 2015, veruit de meeste bezwaarschriften binnen over de huishoudelijke hulp. Veel gemeenten versoberden direct na de decentralisaties de huishoudelijke hulp, stopten er zelfs mee of gingen over van een systematiek van het toekennen van uren naar resultaatgericht indiceren ('schoon en leefbaar').

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur.