Publicatiedatum: 15-05-2019

Nieuws

Rotterdam loopt mogelijk 22,2 miljoen euro aan onterechte uitkeringen mis

Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft tot gevolg dat Rotterdam waarschijnlijk 22,2 miljoen euro misloopt. Dat geld is als bijstandsuitkering overgemaakt, terwijl de mensen er eigenlijk geen recht op hadden.

Verjaren

Na 5 jaar kunnen bijstandsschulden verjaren en kan de gemeente het niet meer terugvorderen, oordeelde de CRvB enkele weken geleden. Daarom hoeft een Rotterdammer, die teveel bijstandsuitkering had ontvangen, een bedrag van € 35.000 niet terug te betalen aan de gemeente. Deze uitspraak geldt ook voor vergelijkbare gevallen. In Rotterdam gaat het om zo’n 22,2 miljoen, schrijft wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) aan de gemeenteraad.

Dat bedrag wordt niet zonder meer kwijt gescholden, hij gaat de zaken eerst nog kritisch bekijken. Hij schrijft: "Wij betreuren deze uitspraak, fraude mag nooit lonen. Wij zullen hoe dan ook blijven optreden tegen elke vorm van inkomensfraude."

Totaal

In totaal heeft de gemeente nog 140 miljoen euro uitstaan aan vorderingen voor fraude in de bijstand. Veruit het grootste deel hiervan is niet verjaard, schrijft de wethouder.

Meer informatie