Publicatiedatum: 07-05-2019

Nieuws

Dit jaar al € 165.000 aan bijstandsfraude opgespoord in West-Friesland

In het eerste kwartaal van 2019 heeft WerkSaam Westfriesland met Handhaving en de Sociale Recherche voor € 165.874,26 aan bijstandsfraude opgespoord.

WerkSaam onderzoekt actief of er in de regio West-Friesland sprake is van uitkeringsfraude. Deze onderzoeken worden bij het aanvragen van een uitkering uitgevoerd. Ook wordt er fraude opgespoord door fraudemeldingen van burgers of andere instanties. Daarnaast voert WerkSaam 2 keer per jaar rechtmatigheidscontroles uit.

Fraudonderzoeken

De Sociale Recherche en Handhaving controleert de rechtmatigheid van de uitkeringen door het opvolgen van (anonieme) tips, het voeren van gesprekken en het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken. Deze fraudeonderzoeken kunnen betrekking hebben op een onjuist opgegeven woonadres, verzwegen inkomsten uit werk, een onjuist opgegeven gezinssituatie (verzwegen samenwoning). Daarnaast wordt er actief gecontroleerd op foutief opgegeven vermogen. Hieronder valt ook verzwegen vermogen in het buitenland, zoals een huis, een stuk grond of bankrekeningen.

Terugvorderen

Ten onrechte ontvangen uitkeringen kunnen door WerkSaam Westfriesland worden beëindigd en teruggevorderd. Afhankelijk van de situatie kan WerkSaam ook boetes opleggen. Bovendien kan er ten gevolge van het bedrag van de aangetoonde fraude, of wanneer er sprake is van herhaling, een strafrechtelijke veroordeling volgen.

Bron: Hoorngids.nl