Publicatiedatum: 04-03-2019

Nieuws

Toch weer uitkering voor bijstandsfraudeurs met buitenlands bezit

Mensen die een boete hebben gekregen voor het ontvangen van een bijstandsuitkering terwijl ze bezit in het buitenland hebben, kunnen later vaak alsnog legaal een uitkering krijgen. Dat bevestigen het ministerie van Sociale Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Stimulansz in de Volkskrant.

Hoe vaak de bijstand na vaststelling van fraude weer is toegekend, weten zij niet. Het schijnt 'vaker' te gebeuren en het gaat dus niet om een enkel geval. Vooral Turkse en Marokkaanse Nederlanders en ook Oost-Europeanen met een huis in het land van herkomst maken zich hier schuldig aan.

Bijstand terugvorderen en boete opleggen

Iedereen die in Nederland staat ingeschreven en geen inkomen heeft, kan bijstand aanvragen. Een alleenstaande mag daarvoor niet meer dan € 6.000 spaargeld hebben. Een alleenstaande ouder of een meerpersoonshuishouden mag € 12.000 hebben. Als blijkt dat een bijstandsontvanger in het buitenland een huis of land bezit, wordt de uitkering stopgezet.

De gemeente kan de uitbetaalde bijstand terugvorderen en een boete opleggen die kan oplopen tot 100% van de uitbetaalde bijstand. Daardoor ontstaat een schuld bij de gemeente. Als dat bedrag hoger is dan de waarde van het verzwegen bezit in het buitenland, dan ontstaat weer recht op bijstand, ook al is de schuld nog niet afbetaald. Op papier heeft de bijstandsaanvrager dan immers geen vermogen.

Kleine aflossingen

Doordat de overheid iemand op het bestaansminimum hooguit kan dwingen tot kleine maandelijkse aflossingen, wordt de schuld niet of nauwelijks afgelost. Het verzwegen bezit blijft intussen eigendom van de bijstandsontvanger. Een woordvoerder van Stimulansz waarschuwt dat dit ontmoedigend is voor gemeenten in hun pogingen om fraude met verzwegen bezit in het buitenland op te sporen.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft verantwoordelijk staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken in december opgeroepen hier een eind aan te maken. De schuld bij de gemeente moet van een meerderheid buiten beschouwing blijven bij de beoordeling van de nieuwe aanvraag voor bijstand. Dan kunnen schuld en bezit in het buitenland niet meer tegen elkaar worden weggestreept. Het is echter nog niet zo eenvoudig dit juridisch vorm te geven.

Een woordvoerder van Stimulansz legt het dilemma uit: "In Turkije hebben hele families vaak samen een appartementencomplex. Een familielid dat in Nederland in de bijstand zit, kan zijn deel dan niet verkopen omdat de rest van familie dat niet wil. Je zou de bijstand dan kunnen stopzetten, maar dan komt de familie hier op straat te staan. Teruggaan naar Turkije kan een optie zijn, maar is lastig als er kinderen zijn die hier geboren en geworteld zijn."

Meer informatie

Handreiking over onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland

Om gemeenten in staat te stellen onderzoek naar vermogen en inkomen in het buitenland zo professioneel mogelijk aan te pakken heeft het samenwerkingsverband 'Onderzoek Vermogen Buitenland' (OVB) een handreiking gemaakt.

 

Wilt u meer weten of heeft u naar aanleiding van de handreiking vragen, dan kunt u contact opnemen met Wilko Pelgrom, programmamanager Werk en Inkomen van VNG KCHN.