Publicatiedatum: 14-03-2019

Nieuws

Schending inlichtingenplicht in de bijstand in 2017

Wat zijn in 2017 de belangrijkste manieren van het schenden van de inlichtingenplicht en bij welke groepen van personen vindt het relatief vaak plaats?

Bijna 62.000 personen hadden in 2017 een openstaande bijstandsvordering vanwege het schenden van de inlichtingenplicht. Twee derde van deze personen ontving in dat jaar ook een bijstandsuitkering. De belangrijkste reden voor een bijstandsvordering was het verzwijgen van witte inkomsten. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inlichtingenplicht

Personen die een bijstandsuitkering aanvragen of al een uitkering hebben, moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. 1 van de belangrijkste verplichtingen die in de Participatiewet zijn vastgelegd, is de inlichtingenplicht. Deze plicht houdt in dat de bijstandsgerechtigde de gemeente moet informeren over alles wat van belang kan zijn voor het recht op en de hoogte van een  bijstandsuitkering.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten staan in Sociaal Bestek van maart 2019.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek