Publicatiedatum: 01-03-2019

Nieuws

Afzien van terugvordering als uitstroompremie | Blog Sociaalweb

In een blog op Sociaalweb betoogt Mr. Hans Nacinovic dat gemeenten van terugvorderen kunnen afzien. Bijvoorbeeld bij gevallen waarin iemand niet langer behoefte heeft aan bijstand, dit ook netjes heeft gemeld, maar de gemeente de uitkering niet direct heeft kunnen aanpassen, waardoor er per saldo teveel aan bijstand is betaald.

Uitstroom uit de bijstand

Wanneer een gemeente bij uitstroom uit de bijstand wegens werkaanvaarding een maand teveel heeft betaald, kan de gemeente van de nood een deugd maken. Als betrokkene binnen 6 maanden weer instroomt, hoeft de gemeente niet terug te vorderen, omdat via de uitgestelde inkomstenkorting 'de boel weer glad gestreken kan worden'. Blijft iemand wel langer dan 6 maanden uit de bijstand, dan kan de gemeente afzien van de terugvordering.

Stelt de gemeente mensen dit bij uitstroom uit de bijstand in het vooruitzicht (en goed uitlegt!), is er ineens een extra prikkel om werk te aanvaarden en vooral om dit te behouden. En dat is toch uiteindelijk de bedoeling van de Participatiewet.

Lees het volledige blog op Sociaalweb.