Publicatiedatum: 19-07-2019

Nieuws

Meer waarschuwingen Fraudewet en Participatiewet

Onderzoek van het CBS wijst uit dat gemeenten in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet in 2018 13.400 waarschuwingen hebben gegeven. Dat is een toename van 1000 ten opzichte van 2017, terwijl het aantal mensen met een bijstandsuitkering in die periode met ongeveer 20.000 is afgenomen (bron: CBS). Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat Nederlandse gemeenten strenger zijn gaan handhaven.

Bij fraude met bijstand kunnen gemeenten een waarschuwing opleggen in plaats van een boete. Dat gebeurt als een persoon niet meer dan 150 euro te veel aan bijstand heeft ontvangen of als een uitkeringsgerechtigde zelf binnen een redelijke termijn de juiste informatie heeft verstrekt.

Het CBS deed onderzoek naar het aantal waarschuwing in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat om waarschuwingen omtrent schending van de inlichtingenplicht, niet voldoen aan de eis tegenprestatie, niet voldoen aan de arbeidsverplichting en overige waarschuwingen. 

Het grootste deel van de gegeven waarschuwingen zijn vanwege het schenden van de inlichtingenplicht: naar schatting 11.300. Het aantal gegeven waarschuwingen voor het niet voldoen aan de arbeidsverplichting komt lager uit. Naar schatting gaat het om 800 waarschuwingen. Het aantal waarschuwingen voor het niet voldoen aan de eis tegenprestatie is naar schatting lager dan 50. Op grond hiervan kan volgens het CBS worden geconcludeerd dat dit type waarschuwingen slechts incidenteel is gegeven.

Bron: CBS