Publicatiedatum: 23-07-2018

Nieuws

Voorne-Putten Werkt neemt maatregelen na klacht over vingerscan

Vorige week is ophef ontstaan over de manier waarop het werkbedrijf Voorne-Putten Werkt de aan- en afwezigheidsregistratie organiseerde met een vingerscan. Onmiddellijk na de klacht heeft Voorne Putten Werkt actie ondernomen.

Vingerscan omgezet in code

Bij het werkbedrijf Voorne-Putten Werkt werken uitkeringsgerechtigden uit de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne met behoud van uitkering. Bij indiensttreding wordt een vingerscan gemaakt die wordt omgezet naar een code. Die code wordt veilig opgeslagen. Formeel worden er geen vingerafdrukken bewaard, maar wordt een code vergeleken. Het gebruik van deze manier van registreren is in 2014 gemeld bij de voorloper van de huidige Autoriteit Persoonsgegevens, die geen aanleiding zag om in te grijpen.

Voor zover nu bekend is er nooit een sanctie opgelegd aan uitkeringsgerechtigde als gevolg van het niet afstaan van een vingerscan.

Actie na klacht

Onmiddellijk na de klacht van een bezorgde burger bij de gemeente Nissewaard heeft Voorne-Putten Werkt actie ondernomen. In samenspraak met de gemeente is de klacht bestudeerd waarna het systeem is uitgeschakeld en de scanners bij de ingang zijn verwijderd. Ook zijn de van de vingerscan afgeleide gegevens die waren opgeslagen in een goed beveiligde standalone computer vernietigd.

Nieuwe techniek

Voor de aan- en afwezigheidsregistratie heeft Voorne-Putten Werkt inmiddels een nieuwe techniek aangeschaft, die ze zo spoedig mogelijk in gebruik nemen.

Wethouder Struijk van de gemeente Nissewaard is tevreden dat de zaak snel en adequaat is opgepakt.

Bron: nieuwsbericht gemeente Nissewaard