Publicatiedatum: 07-01-2019

Nieuws

Fors meer geld Limburgse gemeenten naar bewindvoering

De kosten die gemeenten hebben aan inwoners die niet hun eigen financiën kunnen beheren, rijzen in Limburg de pan uit. De gemeenten gaven in 2017 gezamenlijk meer dan 14 miljoen euro uit aan zogeheten beschermingsbewind. In 2013 was dat nog geen 5 miljoen. Dat blijkt uit een rondgang van De Limburger.

Problematische schulden

De oorzaak van die explosieve kostenstijging is dat sinds 2014 ook mensen met problematische schulden onder bewind kunnen komen te staan. Voor die tijd ging het alleen om mensen met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of dementie.

Bijzondere bijstand

De rekening van de bewindvoering komt in bijna de helft van de gevallen bij gemeenten terecht, omdat zij opdraaien voor de kosten wanneer inwoners er zelf de middelen niet voor hebben. De gemeenten betalen dit vanuit de bijzondere bijstand. Bij bijna een derde van de Limburgse gemeenten gaat de helft of meer van de bijzondere bijstand op aan bewindvoerderskosten.

In totaal zijn inmiddels 22.290 Limburgers onder bewind gesteld. Van beschermingsbewind is sprake wanneer iemand die niet zijn eigen huishoudboekje kan beheren, door de rechter een bewindvoerder krijgt toegewezen. Die krijgt de zeggenschap over de inkomsten en uitgaven.

Grip op de kosten

De snel oplopende kosten zijn gemeenten een doorn in het oog. Zij betalen immers vaak de rekening, maar hebben geen enkele invloed op bijvoorbeeld de keuze voor een bewindvoerder, de duur van het bewind en eventuele pogingen om mensen zelfredzaam te maken. In een poging grip te krijgen op de kosten, proberen gemeenten onder meer convenanten af te sluiten met bewindvoerders om mensen met financiële problemen eerder in beeld te krijgen.

Bron: De Limburger