Publicatiedatum: 13-11-2019

Nieuws

Jacht op verborgen schatten

Onvermeld vermogen in het buitenland blijft een probleem, maar dit onderzoeken ligt voor gemeenten vaak gevoelig omdat ze bang zijn te worden teruggefloten. ­Bijvoorbeeld vanwege discriminatie. Waar liggen de valk­uilen en hoe zijn die te omzeilen? Binnenlands Bestuur gaat deze week dieper in op de werkwijze van het Internationaal Bureau Fraude-informatie van het UWV.

‘Haal niet één specifieke populatie eruit, maar zoek op andere risicofactoren’, zegt specialist Intake Carolien de Brabander van het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF). ‘Houd rekening met alle facetten en kom op basis van je populatie tot een bepaalde scope. Ik zou zelf vakantiegedrag doen.’ Bijvoorbeeld als mensen in een of meerdere kalenderjaren voor langere tijd naar hetzelfde land op vakantie gaan. Het IBF, onderdeel van het UWV, deed in de afgelopen jaren onderzoek voor zo’n 190 gemeenten. In 2018 verrichte het bureau 865 onderzoeken en verreweg het grootste deel – 448 – was naar verzwegen vermogen.

Sociaal attachés

Voor het onderzoek in het buitenland werk het IBF via ambassades in vier landen – Turkije, Marokko, Suriname en Spanje – waar Nederland sinds lange tijd een band mee heeft. Daar worden ­attachés ingezet. In de overige landen werken ze met zusterorganisaties en vertrouwenspersonen zoals lokale advocaten. In sommige landen verloopt dat goed. ‘Polen loopt heel erg goed’, zegt De Brabander. ‘Het is een van de onderzoekslanden die in opkomst is, daar krijgen we steeds meer verzoeken voor.’ In de afgelopen drie jaar verrichte het IBF daar respectievelijk 22, 13 en 42 onderzoeken. In 2018 traceerde het IBF in Polen 470.000 euro.

In andere landen loopt het moeilijker. De landen die zorgen voor de terugloop van het getraceerde vermogen zijn Marokko en Turkije. Met name Turkije komt vaak ter sprake in dit opzicht onder andere in verband met  de CRvB-uitspraken over discriminatie.

Meer informatie

Lees het volledige artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, is er het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB). Bij dit digitale loket kunnen gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland raadplegen.

 

Het kennisloket is een initiatief van het recent gestarte samenwerkingsverband OVB. Het Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF) van UWV, de SVB, gemeenten (via het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en het ministerie van SZW maken er deel van uit.

 

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Wilko Pelgrom, programmamanager Werk en Inkomen van VNG KCHN.