Publicatiedatum: 05-02-2019

Nieuws

Vernieuwde handreiking over onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland

Om gemeenten in staat te stellen onderzoek naar vermogen en inkomen in het buitenland zo professioneel mogelijk aan te pakken heeft het samenwerkingsverband 'Onderzoek Vermogen Buitenland' (OVB) de handreiking uit 2011 compleet vernieuwd.

Complex

Een vernieuwde handreiking, want handhaving van Nederlandse wetten en regels is in het buitenland complexer dan in Nederland. En ook in het buitenland moet gecontroleerd worden op het bezit van vermogen en moeten onterecht verstrekte uitkeringen teruggevorderd worden.

Dit gebeurt natuurlijk ook, maar niet alle gemeenten hebben evenveel kennis in huis over vermogensonderzoek in het buitenland. In opdracht van gemeenten co├Ârdineert het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) onderzoeken in het buitenland. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de co├Ârdinatie van haar eigen onderzoeken.

Stapsgewijs

Om gemeenten in staat te stellen deze vermogensonderzoeken zo professioneel mogelijk in te zetten, heeft het OVB de verouderde handreiking vernieuwd. De handreiking beschrijft stapsgewijs hoe het onderzoek het beste kan worden opgestart en ingericht en komt met een effectieve aanpak voor het onderzoek: van selectieproces tot besluit door gemeente en SVB en het IBF .

Digitaal kennisplatform

Daarnaast lanceert de Regiegroep OVB in maart een digitaal kennisplatform waar alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland is te raadplegen.

OVB

Onderzoek Vermogen Buitenland is een samenwerkingsverband tussen het UWV (IBF), de SVB, gemeenten (via de VNG KCHN), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BVK) en het ministerie van SZW.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u naar aanleiding van de handreiking vragen, dan kunt u contact opnemen met Wilko Pelgrom, programmamanager Werk en Inkomen van VNG KCHN.

Download

Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland | Handreiking voor grensoverschrijdend onderzoek bij recht op bijstand (pdf)