Publicatiedatum: 27-12-2018

Nieuws

Bijstandsgerechtigden met schulden hebben veel baat bij integrale aanpak door gemeenten

Bijstandsgerechtigden hebben vaker problematische schulden dan niet-bijstandsgerechtigden. De duur en hoogte van de schuld verschilt echter nauwelijks tussen beide groepen. Wel is het zo dat uitkeringsgerechtigden meer moeite hebben met rondkomen, een logisch gevolg van het relatief lage inkomen.

Dit concludeert Panteia naar aanleiding van hun onderzoek over bijstandsgerechtigden en schulden.

Signaleringsvragenlijst

Volgens de onderzoekers hebben gemeenten nog onvoldoende zicht op schuldenproblematiek bij bijstandsklanten. Zij worden ook niet als aparte doelgroep gezien. Door met een signaleringsvragenlijst te werken, kunnen bijstandsconsulenten volgens de onderzoekers meer gestructureerd doorvragen.

Integraal werken

Uit het onderzoek blijkt ook dat er winst te behalen valt bij de gemeentelijke dienstverlening aan uitkeringsgerechtigde met schulden. Zo werken de afdelingen Werk & inkomen en Schuldhulpverlening nog te vaak langs elkaar heen. Soms komt het volgens de onderzoekers zelfs voor de afdelingen tegenstrijdige eisen stellen aan burgers die klant zijn van beide afdelingen.

De onderzoekers adviseren gemeenten integraal vanuit Werk & Inkomen en Schuldhulpverlening te werken. Juist deze combinatie maakt maatwerk mogelijk waardoor bijstandsgerechtigden met problematische schulden adequaat geholpen worden, ook bij multiproblematiek. Integraal werken vereist ook structurele vastlegging van informatie en uitwisseling van gegevens en kennis tussen betrokkenen. Dat is op dit moment slechts beperkt mogelijk.

Bronnen: Binnenlands Bestuur en Panteia.