Publicatiedatum: 30-09-2019

Nieuws

Bijstandsbode 67, september 2019

In het Achtergrond-artikel wordt aandacht besteed aan verklaringen die zijn afgelegd door bijstandsgerechtigden die het Nederlands onvoldoende machtig zijn. Hoe moet je daar als gemeente mee omgaan?

In editie 67 vindt u verder onder meer:

  • De Uitgesproken van deze maand gaat over een onderzoek van de gemeente Amsterdam. Ze gaan op zoek naar de verblijfplaats van de aanvrager van een daklozenuitkering. Maar daarbij gaat helaas iets mis.
  • Kan iemand die studeert met een levenlanglerenkrediet ook recht hebben op individuele studietoeslag? In de Vraag van de Maand wordt er naar deze kwestie gekeken.
  • In de Opinie van mr. Hans Nacinovic is er aandacht voor het verbod op kwijtschelding van fraudevorderingen, het probleem dat daardoor ontstaat bij de schuldhulpverlening en of dit porbleem niet op een andere manier kan worden opgelost dan door naar de rechter te stappen.
  • In het Extra-artikel wordt gekeken naar Prinsjesdag. Hier zijn de Miljoenennota en de (voorgestelde)  begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerd. In de Bijstandsbode vindt u de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de Participatiewet en minimabeleid.

Wetsvoorstellen en nieuws

Daarnaast bevat de Bijstandsbode een overzicht van het nieuws en de wetsvoorstellen die van invloed zijn op de Participatiewet.

Lees de volledige Bijstandsbode 66.

De Bijstandsbode is een e-zine voor iedereen die werkzaam is op het gebied van bijstand en aanverwante wet- en regelgeving.