Publicatiedatum: 13-08-2019

Nieuws

‘Stopzetten uitkering Turken bij verzwegen vermogen geen discriminatie’

De gemeenten Venlo en Venray hebben zich niet schuldig gemaakt aan discriminatie door de bijstandsuitkering stop te zetten van Turken die vermogen hebben verzwegen. Tot dat oordeel komt de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van sociale zekerheid. 

Venlo en Venray deden de afgelopen jaren onderzoek naar bijstandsontvangers met de Turkse nationaliteit. Bekeken werd of ze verzwegen vermogen hadden in het land van herkomst, zoals grond en gebouwen. Als dat vermogen te hoog is, hebben ze geen recht op een uitkering.

Een groep van twintig bijstandsontvangers ging in beroep tegen het besluit, maar ving eerst bot bij de rechtbank in Roermond en nu ook bij de Centrale Raad van Beroep. Hun belangrijkste argument was dat de gemeenten zich bezondigen aan discriminatie. Venlo en Venray zouden het enkel gemunt hebben op inwoners van Turkse afkomst. Om die reden waren andere gemeenten eerder op de vingers getikt.

Ook onderzoek in andere landen

In dit geval stelde de hoogste rechter Venlo en Venray echter in het gelijk. Zij konden bewijzen dat ook onderzoek naar verzwegen vermogen was en wordt gedaan bij inwoners met de Nederlandse, Duitse, Spaanse, Poolse, Marokkaanse en Belgische nationaliteit.

Meer informatie

Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, is opende vorige maand het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB). Bij dit digitale loket kunnen gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland raadplegen.

 

Het kennisloket is een initiatief van het recent gestarte samenwerkingsverband OVB. Het Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF) van UWV, de SVB, gemeenten (via het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en het ministerie van SZW maken er deel van uit.

 

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Wilko Pelgrom, programmamanager Werk en Inkomen van VNG KCHN.