Publicatiedatum: 13-08-2019

Nieuws

Eisen extra info bij aanvraag bijzondere bijstand mag

Gemeenten mogen bij een aanvraag voor bijzondere bijstand bij schuldenbewind aanvullende informatie over een plan van aanpak eisen voordat zij een aanvraag in behandeling nemen. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een Enschedese zaak. Volgens Binnenlands Bestuur is de uitspraak opvallend omdat de CRvB daarmee een streep door een eerdere eigen uitspraak zet.

De betrokkene staat sinds 2015 onder schuldenbewind en kreeg tot zijn verhuizing naar Enschede bijzondere bijstand van de gemeente Coevorden om dat bewind te betalen. Toen de schuldenaar naar Enschede verhuisde en daar bijzondere bijstand aanvroeg, wilde die gemeente het verzoekschrift aan de rechtbank, het verzoekschrift voor onderbewindstelling en het plan van aanpak voor het schuldenbewind inzien. De schuldenaar leverde die documenten niet op tijd aan waarop de gemeente de aanvraag buiten behandeling stelde.

Noodzaak

De rechtbank oordeelde vervolgens dat de gemeente de schuldenaar bijzondere bijstand moet verlenen. Daarbij beriep de rechter zich op een uitspraak van de CRvB uit 2017 waarin werd geoordeeld dat de opgevraagde stukken niet nodig zijn om de noodzaak van de bijzondere bijstandsverlening aan te tonen.

De Centrale Raad van Beroep wijst er nu op dat bijzondere bijstand als lening kan worden verstrekt als iemand op verwijtbare wijze in de problemen is geraakt. ‘Een plan van aanpak als hier aan de orde kan nodig zijn voor de beoordeling van een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering’, stelt de CrVB, die vindt dat het plan van aanpak zowel ‘een analyse van de ontstane schuldenproblematiek’ als ‘de daarop te treffen maatregelen’ kan bevatten en daarom van belang is voor de beoordeling van de aanvraag.

Bron: Binnenlands Bestuur