Publicatiedatum: 08-08-2018

Nieuws

Van Ark: proportioneel handhaven

Tijdens het mondelinge vragenuur in juni gaf staatssecretaris Van Ark antwoord op vragen, die Kamerlid Raemakers (D66) stelde naar aanleiding van berichten in de Volkskrant over de doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur.

Van Ark antwoordt dat ze het handhaven een goede en normale zaak vindt, maar dat het wel proportioneel moet gebeuren. Ze is bereid om te kijken hoe die proportionaliteit beter is in te bedden in de Participatiewet. Ook gaat ze specifiek kijken naar het inbedden van het toezicht, bijvoorbeeld met camera's. De staatssecretaris vindt het van belang dat gemeenten het kader van de handhaving bespreken met hun gemeenteraad en zich daar ook op laten controleren.

Toezicht door camera’s

Momenteel bestudeert Van Ark de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep om antwoord te geven op de vraag hoe het toezicht door camera's een plek kan krijgen in de wetgeving. Zo snel mogelijk treedt ze daarover met de Kamer in contact.

Bron: Verslag mondelinge vragenuur 19 juni 2018 (pdf).