Publicatiedatum: 09-08-2018

Nieuws

CRvB: terugvordering gemeente Enschede in tatoeage-zaak was rechtmatig

Een stel dat bijstand ontving en in de periode tatoeages zette bij vrienden en bekenden moet 50.000 euro terugbetalen aan de gemeente Enschede. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) vindt dat de gemeente terecht bijna 3 jaar aan uitkeringen terugvorderde en vernietigt daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank in Almelo.

Inlichtingenplicht geschonden

Na anonieme tips ontdekten gemeentelijke handhavers tatoeagespullen in het tuinhuisje, terwijl het koppel geen tatoeagepraktijken bij de gemeente had gemeld. Daarmee schonden ze de inlichtingenplicht in de Participatiewet. Die schrijft voor dat bijstandsgerechtigden de gemeente op de hoogte moeten brengen van activiteiten die waardeerbaar zijn in geld, ook als dat op vrijwillige basis gebeurt. Het zetten van tatoeages is zo’n activiteit.

Hele bedrag teruggevorderd

De gemeente heeft daarop alle verstrekte uitkeringen, in totaal 50.000 euro, teruggevorderd. Enschede redeneerde dat het hele bedrag kon worden teruggevorderd, omdat niet te achterhalen was hoeveel het stel had bijverdiend. En omdat daarom ook niet vast te stellen was of het stel überhaupt wel recht op bijstand had.

Onderzoek naar prijs

Het stel ging met succes in beroep bij de rechtbank. De rechtbank Almelo oordeelde dat een terugvordering vanwege het schenden van de inlichtingenplicht op zijn plek is, maar dat de gemeente een betere schatting had moeten maken van de prijs van tatoeages voor ze overging op een terugvordering. Deze meer realistische schatting van het terug te vorderen bedrag, kwam volgens de rechter op 10.000 euro. De gemeente ging hier tegen in beroep bij de CRvB.

Terugvordering terecht

De CRvB oordeelt nu dat de gemeente niet verplicht is om de gemiddelde waarde van een tatoeage te onderzoeken. Omdat het stel niet kon onderbouwen waarom zij - ondanks de inkomsten uit het zetten van tatoeages -  een bijstandsuitkering nodig had, is de inlichtingenplicht geschonden. De gemeente staat in haar recht en de terugvordering van 50.000 euro blijft in stand.