Publicatiedatum: 16-04-2018

Nieuws

Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle 5 onderzochte gemeenten gingen mensen met een licht verstandelijke beperking als zogenoemde mystery-guests op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Om het antwoord op een hulpvraag te vinden bezochten de mystery-guests websites en loketten van de gemeente en van gemeentelijke diensten, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de schuldhulpverlening en de balie van het Stadskantoor. Ook zochten ze contact via e-mail en telefoon.

5 gemeenten

Het toezichtonderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk in de periode mei-november 2017. Het rapport over het onderzoek in Goes is inmiddels gepubliceerd. De resultaten van de andere onderzoeken volgen later.

Persoonlijk contact

Over het algemeen waren de ervaringsdeskundigen positief over de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten in Goes. Dat gold bij de face-to-face contacten tijdens het inloopspreekuur van het Centrum Jeugd en Gezin en ook bij de schuldhulpverlening. Maar als men contact zocht via e-mail of telefoon, kwam persoonlijk contact zeer moeizaam tot stand. Zeker voor mensen met een licht verstandelijke beperking wordt de drempel dan erg hoog. Zo vertelden de ervaringsdeskundigen dat zij dan in een 'echte' situatie zouden afhaken.

Effect van de resultaten

Na het onderzoek zijn de resultaten besproken met medewerkers van de gemeente. De medewerkers herkenden de verhalen van de ervaringsdeskundigen en vonden de volgende punten belangrijk:

  • Begrijpelijkere taal op de websites van gemeente en gemeentelijke diensten;
  • Meer persoonlijk contact;
  • Bevestigen van afspraken en aangeven wanneer en hoe laat mensen (terug)gebeld worden.

Ervaringsdeskundigen

In dit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein hebben ervaringsdeskundigen voor het eerst meegewerkt in alle fasen van het onderzoek en hebben zij zelf als mystery-guest de toegankelijkheid uitgetest. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek. De ervaringen met dit type onderzoek zijn positief.

Bron: nieuwsbericht Toezicht Sociaal Domein van het ministerie van VWS