Onderzoek vermogen buitenland; geen sprake van discriminatoir handelen | Jurisprudentie

Dit document behoort tot het archief van de kennisbank, verloopdatum 31-07-2019

Laatste wijziging: 16-07-2018

De Centrale Raad van Beroep (Raad) doet uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 28 maart 2017.

In de meest vergaande beroepsgrond hebben de betrokkenen aangevoerd dat appellant (college van B en W gemeente NIjmegen) zich schuldig heeft gemaakt aan verbonden discriminatie bij de uitoefening van de onderzoeksbevoegdheid. Daarbij werd door betrokkenen aangevoerd dat appellant zich (nagenoeg) alleen gericht heeft op uitkeringsgerechtigde van Turkse nationaliteit of afkomst, door een risicoprofiel te hanteren dat gericht is op bijstandsgerechtigden van Turkse afkomst.

Deze beroepsgrond slaagt niet. Appellant betwist uitdrukkelijk het gebruik van risicoprofielen en stelt dat een rechtmatigheidsonderzoek is gestart naar aanleiding van de ontvangen fraudemelding. Betrokkenen hebben geen stukken ingebracht waaruit het tegengestelde kan blijken.

De Centrale Raad bevestigt de aangevallen uitspraak van Rechtbank Gelderland

Uitspraak (op rechtspraak.nl)

ECLI:NL:CRVB:2018:2131

Organisatie

Centrale Raad van Beroep