Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland | Handreiking

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 31-01-2019

Het bestrijden en voorkomen van fraude met uitkeringen staat hoog op de overheidsagenda. Dit om ervoor te zorgen dat uitkeringen alleen terechtkomen bij burgers die hier recht op hebben. Dat geldt ook als de fraude in het buitenland wordt gepleegd en Nederlandse uitkeringen raakt.

Het Internationaal Bureau Fraude-informatie coördineert onderzoeken in het buitenland in opdracht van gemeenten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de coördinatie van haar eigen onderzoeken. Dit alles om ervoor te zorgen dat uitkeringen alleen terechtkomen bij burgers die hier recht op hebben.

Handreiking

Om deze vermogensonderzoeken zo effectief mogelijk uit te voeren, heeft het samenwerkingsverband 'Onderzoek Vermogen Buitenland' (OVB) een handreiking uitgebracht. Het doel van deze handreiking is dat medewerkers van gemeenten en SVB in staat zijn om effectief onderzoek te doen naar vermogen in het buitenland.  Voor gemeenten gaat het om bijstandsuitkeringen, bij de SVB om AIO-uitkeringen (aanvullende inkomensvoorziening ouderen).

De handreiking beschrijft hoe medewerkers van gemeenten en SVB vermogensonderzoek kunnen opstarten, waar ze terecht kunnen voor de uitvoering en wat de gevolgen zijn bij geconstateerd vermogen. Deze handreiking geeft bovendien handvatten om (onbewuste) fraude te voorkomen.

Digitaal kennisplatform

Daarnaast lanceert de regiegroep van de OVB in maart een digitaal kennisplatform waar alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland is te raadplegen.

Organisatie

Onderzoek Vermogen Buitenland: een samenwerkingsverband tussen het UWV (IBF), de SVB, gemeenten (via de VNG KCHN), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BVK) en het ministerie van SZW.

Download