Publicatiedatum: 13-03-2020

Nieuws

Rapport ontlast Enschede: opvragen medische gegevens in bijstand is niet de standaard (Tubantia)

De gemeente Enschede informeert niet structureel naar medische gegevens van mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Dat stelt de Functionaris Gegevensbescherming, die wel suggesties doet om de privacy te waarborgen.

Het is een regelmatig gehoorde beschuldiging: in het contact met inwoners die zich melden voor een bijstandsuitkering, schromen ambtenaren in Enschede niet om naar medische dossiers te informeren. Die aantijging wordt echter ontkracht in een onderzoek van de onafhankelijk opererende gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) naar de privacyschendingen.

Excuses

„Het rapport bevestigt het beeld dat ik al had, namelijk dat we niet stelselmatig naar medische informatie van mensen vragen”, zegt Arjan Kampman. De wethouder  maakte onlangs wel zijn oprechte excuses aan een bijstandsmoeder bij wie in het verleden wél bij herhaling naar haar medische achtergrond is geïnformeerd. „Daar zijn we in de fout gegaan”, aldus Kampman, die in een excuusbrief aan de vrouw schreef het te betreuren dat zij zich onheus bejegend heeft gevoeld.

Hardnekkig

De hardnekkige aanwijzingen voor meerdere privacyschendingen rond medische dossiers van bijstandsgerechtigden, leidden uiteindelijk tot het nu voltooide onderzoek van de Functionaris Gegevensbescherming. Dat pleit Enschede dus vrij van het vermoeden dat het opvragen van medische dossiers beleid is.

Bron: Tubantia