Publicatiedatum: 10-02-2020

Nieuws

‘Optimaler aan de slag voor gemeenten’

De Verenigde Staten, Thailand, Kaapverdië, Canada, Spanje, ze reizen de hele wereld over; de medewerkers van het Interventieteam Buitenland (ITB) van het UWV. Remco Boelsma is één van die globetrotters. Op dit ogenblik is hij zich aan het voorbereiden op een reis naar Indonesië. Wat doet hij daar? Want we hebben toch al het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF)? En kunnen gemeenten ook gebruik maken van de diensten van het ITB?

Veel klanten van het UWV wonen in het buitenland en krijgen bijvoorbeeld een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering. Ze hebben daar recht op, omdat ze korte of langere tijd in Nederland hebben gewerkt. Ook hebben ze soms een uitkering van een instantie in het land waar ze wonen. En daarbij kan, bewust of onbewust, iets fout gaan. Remco Boelsma en zijn collega’s van het ITB zijn ervoor om regelovertreding  met uitkeringen over de landsgrenzen op te sporen én te voorkomen.

Bijzondere taxi

Natuurlijk maak je heel wat mee in het buitenland. Alleen al het vinden van een klant is soms niet eenvoudig. Remco werkt nog niet heel lang voor het ITB, maar van collega’s hoorde hij al mooie anekdotes. Zoals toen ze in Hongarije op een dwaalspoor waren beland: “Ze hadden navraag gedaan bij de politie, brandweer en de gemeente, maar niemand wist waar onze klant precies woonde. Ze werden naar een heel groot bosgebied gestuurd, waar de klant érgens zou wonen. Na enige tijd kwamen ze bij een boerderij, waar ze iemand vonden die hen verder wilde helpen. Maar dan moesten ze wel mee met zijn enorme 4-wheel drive, want met hun gewone auto zouden ze het niet redden. Hij heeft mijn collega’s ook weer keurig teruggebracht trouwens!”

Samenwerking met het IBF 

Het ITB bestaat naast het IBF, het Internationaal Bureau Fraude-informatie. Het IBF doet onderzoek bij een vermoeden van grensoverschrijdende regelovertreding. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van het niet of niet juist doorgeven van inkomsten uit arbeid in het buitenland. Daarnaast doet het IBF onderzoeken in het buitenland voor gemeenten, ketenpartners en onze zusterorganisaties in het buitenland. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een vermoeden van regelovertreding met een bijstandsuitkering zoals het niet juist doorgeven van inkomsten, verblijf of verzwijgen van vermogen in het buitenland. Per land verschillen de onderzoeksmogelijkheden. 

Zo zijn er in sommige landen Attachés van het Bureau Sociale Zaken beschikbaar zoals in Suriname, Turkije, Marokko en Spanje. In andere landen maakt het IBF gebruik van zusterorganisaties van het UWV en een netwerk van vertrouwenspersonen. Het ITB en het IBF zijn beide onderdelen binnen de Directie Handhaving van het UWV. Het grootste verschil tussen de twee is dat de medewerkers van het ITB ook daadwerkelijk op bezoek gaan bij klanten van het UWV in het buitenland. Daar werken ze samen met diezelfde zusterorganisaties van het UWV, buitenlandse uitkeringsinstanties en Bureaus Sociale Zaken. Het ITB bezoekt de klanten aan de hand van een risicomodel of een individuele fraudemelding. 

Efficiënt werken

Waar het kan zoeken het ITB en het IBF de samenwerking op om elkaar zoveel mogelijk aan te kunnen vullen. Hier profiteren gemeenten uiteindelijk ook van. Remco: “Wanneer het IBF een onderzoek voor de gemeente  heeft lopen in Kaapverdië en dat land staat voor ons op de planning om te gaan bezoeken, nemen we de dossiers mee. Wij kennen immers de landen, de plaatselijke gebruiken en omgangsvormen. Wanneer je dit efficiënt combineert, ontstaat er een win-win situatie voor iedereen.” 

Een ander voorbeeld hiervan is het onderhouden van het netwerk met onderzoekers en zusterorganisaties in het buitenland. Het ITB kan in dit geval, ook namens het IBF, een afspraak inplannen en een bezoek brengen aan de onderzoekers en zusterorganisaties in het buitenland. Daarnaast kan het ITB ook namens gemeenten in contact komen met debiteuren om vorderingsbrieven persoonlijk te overhandigen, zodat de gemeente weer in contact kan komen met een debiteur in het buitenland. “Ervaring leert dat een persoonlijk bezoek van ons, door de klanten in het buitenland, erg wordt gewaardeerd. En kijkend naar de kosten-batenanalyse kan worden gesteld dat deze, zeker wanneer er meerdere zaken geclusterd kunnen worden, vaker positief uitvalt. De bedragen waar het om gaat variëren natuurlijk enorm. Maar het komt voor dat er 160 duizend euro wordt teruggevorderd. Zoals bij een agrariër in Canada, die jarenlang geen inkomen had doorgegeven”, aldus Remco Boelsma. 

Twee stoelen

“Als blijkt dat er bij het IBF meerdere gemeenten aankloppen die behoefte hebben aan informatie uit Frankrijk, dan kan het IBF ons inschakelen. Wij bundelen dan die aanvragen en plannen een onderzoek in”, vervolgt Remco. “Dat doet me denken aan een verhaal van twee andere collega’s. Ze moesten naar een klant in Marseille, die daar in een flat woonde. Hij was thuis en toen ze verteld hadden wat de bedoeling was, zei hij ‘ogenblikje’ en haalde twee stoelen uit de woning. Die zetten hij op de galerij en vroeg aan de collega’s of ze daar plaats wilden nemen. Hij ging zelf weer naar binnen en deed de deur dicht. Na ongeveer twintig minuten kwam hij weer naar buiten en nodigde hen uit om binnen te komen. Toen mijn collega’s vroegen waarom ze zo lang buiten hadden moeten zitten, antwoordde de klant dat hij bij het UWV ook altijd moest wachten.”

Het ITB en het IBF staan aan de start wat betreft de samenwerking en het meer zoeken naar de verbinding met elkaar. “Samen kunnen we ons nog beter inzetten voor de gemeenten, onze klanten en alle andere partners. Want deze partijen goed en optimaal kunnen bedienen voor internationaal handhaven, dat is waar we allebei naar streven.” 

Meer weten over de mogelijkheden van het uitbesteden van onderzoek in het buitenland? Meer informatie is verkrijgbaar op het Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland en site van het IBF