Publicatiedatum: 18-03-2020

Nieuws

Niet dwang of druk, maar aandacht leidt mensen uit de bijstand in Oss (Brabants Dagblad)

Het experiment in Oss om mensen met een bijstandsuitkering minder regels op te leggen heeft tot een verrassend positief resultaat geleid, schrijft het Brabants Dagblad. Uit de groep die bij de proef is betrokken stroomden twee keer zoveel mensen uit naar werk dan uit de groep die niet meedeed. "Aandacht lijkt de sleutel."

Geen ‘gratis geld’ voor iedereen, wel veel meer vrijheid voor bijstandsgerechtigden om zelf te bepalen hoe de route naar werk moet lopen. Dat was in 2017 de insteek van experiment ‘regelluw’ in de gemeente Oss.

Selectie

Driehonderd van de ruim tweeduizend Ossenaren met een bijstandsuitkering werden geselecteerd voor deelname. Nu na ruim twee jaar de balans wordt opgemaakt blijkt dat de uitstroom onder de deelnemers twee keer groter is dan onder mensen die volgens de geijkte patronen worden behandeld.

Meer informatie

Lees het hele artikel op de website van het Brabants Dagblad.