Publicatiedatum: 19-03-2020

Nieuws

Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk (CBS)

Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk. De uitkering was voor hen aanvullend. Van de mensen met een WW-uitkering was het percentage dat ook betaald werk had het hoogst: 48 procent. Onder de mensen met een arbeidsongeschiktheids- of een bijstandsuitkering is het percentage werkenden duidelijk lager. Dit meldt CBS op grond van onderzoek onder mensen die in 2018 een uitkering ontvingen.

In 2018 ontvingen 1,5 miljoen mensen een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mannen met (ten minste) een van deze uitkeringen werken vaker dan vrouwen met een uitkering, respectievelijk 27 procent en 21 procent. Ook zijn mannen vaker op zoek naar werk en/of beschikbaar. Vrouwen geven juist vaker dan mannen (43 procent tegen 36 procent) aan dat zij niet kunnen werken vanwege ziekte. Vrouwen met een uitkering die werken geven wel vaker dan mannen aan dat ze meer uren willen werken en daarvoor beschikbaar zijn. 

11 procent van de uitkeringsontvangers is werkloos, zij hebben recent naar werk gezocht en zijn daarvoor direct beschikbaar. Een bijna even grote groep is semiwerkloos (9 procent van de uitkeringsontvangers). Zij hebben geen werk en zijn wel beschikbaar, maar zoeken niet of zijn niet beschikbaar, maar zoeken wel.

Meer informatie

Lees het volledige artikel op de website van het CBS.