Publicatiedatum: 02-01-2020

Nieuws

Bijna 3 miljoen euro aan onterecht betaalde uitkeringen bij 900 mensen in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde (De Stentor)

Aan uitkeringsgerechtigden in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde is mogelijk bijna drie miljoen euro te veel uitbetaald. De Stentor meldt dat de gemeente Harderwijk nu gaat onderzoeken of het geld kan worden teruggevorderd.

Het gaat om mogelijk onterecht uitgekeerde bijstandsuitkeringen, bijvoorbeeld in een maand dat klanten een betaalde baan kregen. Het gaat tevens om geld dat de drie gemeenten nog tegoed hebben omdat mensen eigen bijdragen moeten meebetalen aan wmo-voorzieningen (bijvoorbeeld voor een rolstoel), inburgeringscursussen (voor statushouders en andere immigranten) en bijzondere bijstand voor zelfstandig ondernemers. Opgeteld voor de drie gemeenten gaat het om een bedrag van 2.774.213 euro.

De instantie die de uitkeringen namens de drie gemeenten uitbetaalt is sinds 2018 Meerinzicht. Deze instantie heeft te weinig personeel om de openstaande rekeningen te kunnen innen. Daarom wil de gemeente Harderwijk het nu door een externe partij laten oppakken.

Meer informatie

Lees het volledige artikel op de website van De Stentor.