Regionale bijeenkomsten Onderzoek Vermogen Buitenland

De Regiegroep Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) organiseert regionale bijeenkomsten voor gemeenten over vermogensonderzoek. Binnen 1 dagdeel heeft u handelingsperspectief voor onderzoek in het buitenland in relatie tot bijstand.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u de kans het gesprek aan te gaan met een sociaal attaché. Ook krijgt u tools aangereikt om het onderzoekstraject succesvol in te gaan. Uiteraard is er voldoende ruimte voor interactie.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen uit de uitvoeringspraktijk, juridisch medewerkers, beleidsadviseurs én het management.

Geplande bijeenkomsten

  • 10 september 2019, SVB Groningen (Cascadeplein 5). Tijd: 12.30 - 15.00 uur, met een inloop inclusief lunch vanaf 12.00 uur.
  • 26 september 2019, SVB Breda (Rat Verleghstraat 2). Tijd: 12.30 - 15.00 uur, met een inloop inclusief lunch vanaf 12.00 uur.
  • 8 oktober 2019, UWV Goes (Piet Heinstraat 77). Tijd: 12.30 - 15.00 uur, met een inloop inclusief lunch vanaf 12.00 uur.
  • 14 oktober 2019, UWV Amsterdam (La Guardiaweg 94-114 Toren D). Tijd: 9.30 - 12.00 uur, met een inloop vanaf 9.00 uur en een lunch na afloop.
  • 12 november 2019, SVB Roermond (Laurentiusplein 8). Tijd: 12.30 - 15.00 uur, met een inloop inclusief lunch vanaf 12.00 uur.
  • 28 november 2019, SVB Deventer (Snipperlingsdijk 2). Tijd: 12.30 - 15.00 uur, met een inloop inclusief lunch vanaf 12.00 uur.

Kosteloos

De regiobijeenkomsten zijn gratis, efficiënt en effectief. Na afloop loopt u de deur uit met ideeën voor nieuwe of aangepaste mogelijkheden op het gebied van grensoverschrijdend onderzoek, dus meld u snel aan voor de bijeenkomst in uw regio.

Regiegroep

De Regiogroep OVB is een samenwerkingsverband van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Sociale Verzekeringsbank, het Internationaal Bureau Fraude-informatie van het UWV, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, Divosa en het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.