Publicatiedatum: 05-06-2019

Agenda

Regiobijeenkomst Onderzoek Vermogen Buitenland | Groningen

Datum: 10-09-2019

Op dinsdag 10 september organiseert de Regiegroep Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) een regiobijeenkomst voor gemeenten over vermogensonderzoek in Groningen. Binnen 1 middag heeft u handelingsperspectief voor onderzoek in het buitenland in relatie tot bijstand .

Tijdens de bijeenkomst krijgt u de kans het gesprek aan te gaan met een sociaal attaché. Ook krijgt u tools aangereikt om het onderzoekstraject succesvol in te gaan. Uiteraard is er voldoende ruimte voor interactie.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen uit de uitvoeringspraktijk, juridisch medewerkers, beleidsadviseurs én het management.

Datum, tijdstip en locatie

  • Dinsdag 10 september 2019
  • SVB, Cascadeplein 5, 9726 AD Groningen
  • 12.30 - 15.00 uur, met een inloop inclusief lunch vanaf 12.00 uur

Kunt u niet op 10 september of wilt u liever naar een bijeenkomst in een andere plaats: kijk bij het overzicht van alle regionale bijeenkomsten of een andere datum of plaats u schikt.

Kosteloos

De regiobijeenkomst is gratis, efficiënt en effectief. Na afloop loopt u de deur uit met ideeën voor nieuwe of aangepaste mogelijkheden op het gebied van grensoverschrijdend onderzoek, dus meld u snel aan.

Regiegroep

De Regiogroep OVB is een samenwerkingsverband van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Sociale Verzekeringsbank, het Internationaal Bureau Fraude-informatie van het UWV, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, Divosa en het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.