Werk & Inkomen

U zorgt voor een uitkering aan mensen die tijdelijk niet voldoende inkomen hebben en ondersteunt ze bij het (zelfstandig) versterken van hun zelfredzaamheid. Cliënten houden zich op hun beurt spontaan aan de daaraan verbonden spelregels.

Om dit te bereiken is handhaving – preventie en repressie – onderdeel van de dienstverlening. Met voorlichting geeft u de cliënt handvatten om de regels na te leven. Controle en sanctionering geven u de kans om waar nodig bij te sturen. Hier vindt u informatie die u helpt om deze visie van Hoogwaardig Handhaven vorm te geven in uw organisatie. Denk aan handhaving in sociale (wijk)teams, waarschuwingen en boetes, gedragsbeïnvloeding en handhaven van arbeidsverplichtingen.

Uitgelicht

Voorkom onnodige vorderingen

Houd grip op niet verwijtbare vorderingen en voorkom schulden bij cliënten.