Publicatiedatum: 05-11-2019

Nieuws

Twente tevreden over actieweek ondermijning

De tweede Twentse actieweek ter voorkoming en bestrijding van ondermijning heeft drie keer zoveel multidisciplinaire acties en controles opgeleverd als de eerste actieweek in maart 2019. En ze hadden nog succes ook. Volgens Binnenlands Bestuur zijn de verschillende partijen dan ook tevreden met de opbrengst.

Onder aanvoering van de veertien Twentse gemeenten werkten overheidsinstanties in de afgelopen actieweek samen met politie, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Douane, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de NVWA, het UWV, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), het Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Twente (waaronder de brandweer) en vele anderen. Als een van de partners bij een controle een overtreding of ander ‘signaal van criminaliteit’ constateerde werd de betrokken overheidsinstantie ingeschakeld om meteen door te pakken. 

Ook zorgfraude

De acties waren zowel in landelijke gebieden als in steden en beperkte zich ook niet alleen tot de drugsgerelateerde criminaliteit, maar richtte zich ook op zorgfraude, mensenhandel en branches als vakantieparken en taxibedrijven. Volgens de Stentor vonden tijdens de actieweek ook controles plaats bij enkele tientallen zorgbureaus. Volgens burgemeester Arjen Gerritsen, binnen de regio verantwoordelijk voor aanpak ondermijning, wordt de zorgsector regelmatig misbruikt door ondernemers met malafide bedoelingen. Dat wordt bevestigd door Frans Bentvelsen van de Belastingdienst: "We zien in die sector zoveel misstanden dat we daar stevig op controleren." Volgens hem leidden de bevindingen van afgelopen week bij een aantal bureaus tot nader intensief onderzoek door de Belastingdienst. De actieweek leidde in één geval tot de acute sluiting van de dagbesteding bij een zorgbureau vanwege de slechte kwaliteit van de geboden zorg.

Vervolgacties

De gemeente Almelo laat verder weten dat de samenwerkende diensten tijdens de actieweek goed gebruik hebben gemaakt van elkaars expertise. Ook heeft de week netwerken versterkt en was er uitwisseling van innovatieve ideeën. Er komen een aantal vervolgonderzoeken. De informatie die is verkregen tijdens de controles wordt de komende tijd gecontroleerd door de betrokken instanties, waaronder de Belastingdienst, de Sociale Recherche Twente en de Douane. "Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit nog handhavingsacties, zoals bestuurlijke rapportages, fiscale vorderingen en berekeningen over verzwegen inkomen."