Publicatiedatum: 23-10-2019

Nieuws

Strenge aanpak permanente bewoning op recreatieparken in Tholen

De gemeente heeft een speciaal bedrijf in de arm genomen die per recreatiepark gaat bekijken of en in hoeveel gevallen er sprake is van permanente bewoning. Dit bedrijf voert ook de juridische procedures uit.

Niet alle zaken worden tegelijk opgepakt. Er worden circa 10 handhavingszaken opgestart. Als een zaak is afgerond, wordt een nieuwe zaak geopend. De dwangsommen lopen op tot 15.000 euro. Tholen zet gezien de impact wel in op een zorgvuldige afhandeling.

Succesvol

Het project, waarbij de gemeente Tholen permanente bewoners van recreatieverblijven aanpakt, is in 2014 opgestart en blijkt na vijf jaar nog steeds succesvol. De gemeente is destijds gestart met handhavend optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning verblijven en alleen al in de eerste drie jaar werden bijna vijftig mensen de deur gewezen.

Hoger aantal

In eerste instantie dacht de gemeente dat het om ongeveer 70 recreatieverblijven zou gaan. In een periode van negen jaar wilde de gemeente ieder jaar tien handhavingsprocedures opstarten en de laatste twee jaar waren ingecalculeerd voor eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Later bleek het aantal hoger te liggen en bijna de honderd te raken. Na twee jaar waren tien procedures afgehandeld, waarna de woningen niet meer permanent bewoond werden.

Onrust

De actie heeft voor de nodige onrust gezorgd onder de bewoners van recreatieverblijven, omdat men niet wist wanneer men aan de beurt zou zijn. Daarom is de gemeente Tholen het gesprek aangegaan met de bewoners. De bewoners kregen een ruimere termijn om de bewoning te beƫindigen, waardoor de bewoners meer duidelijkheid kregen. Huurders van een recreatiewoning moesten per 1 januari 2016 de woning verlaten en eigenaren van recreatiewoningen moeten per 1 januari 2018 de bewoning beƫindigen. In totaal hebben veertig mensen gebruik gemaakt van de regeling; 9 huurders en 31 eigenaren.

Bron: Internetbode

Multidisciplinair optreden

Heeft u in uw gemeente problemen op recreatieterreinen? VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van deze problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Lees meer hierover bij Recreatieterreinen of vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven.