Publicatiedatum: 03-09-2019

Nieuws

KCHN op Verblijfsrecreatie Top

VNG KCHN neemt donderdag 5 september deel aan de Verblijfsrecreatie Top Holland boven Amsterdam. In Hotel van der Valk in Hoorn wacht de aanwezigen een inspirerend programma over één van de belangrijkste sectoren in deze regio.

De regio Holland boven Amsterdam heeft de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben. Tijdens de top praten overheden, (toeristische) organisaties, bedrijfsleven en andere belanghebbenden met elkaar over de stappen die hiervoor nodig zijn. 

Landelijke aandacht

Naast grote kansen zijn er ook flinke uitdagingen: concurrentie, snel veranderende vraag, aanbod dat geen perspectief meer heeft en oneigenlijk en onwenselijk gebruik. Dit vraagt een integrale aanpak en de verblijfsrecreatie krijgt daarom ook landelijk veel aandacht vanuit het ministerie van BZK en de VNG, die gezamenlijk een landelijke actieagenda hebben opgesteld.

De bijeenkomst wordt om 13.00 uur geopend door Harry Nederpelt, wethouder in Medemblik en voorzitter van de stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie Holland boven Amsterdam en Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor onder andere economie en recreatie & toerisme. 

KCHN

VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving laat tijdens de top zien dat de problematiek op vakantieparken soms verder gaat dan hier en daar wat oneigenlijk gebruik van verblijfseenheden. Het gebruik van data, kennis en kunde van andere organisaties levert vaak nieuwe inzichten op. Door samen te werken hebben gemeenten een grotere slagkracht bij ‘veelzijdige’ handhavingsvraagstukken en is de kans op een duurzame oplossing groter.

Het volledige programma van de bijeenkomst is inmiddels bekend. Aanmelden voor de top kan op bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.