Publicatiedatum: 10-09-2019

Nieuws

Harderwijk maakt nu snel eind aan wonen in recreatiebungalows

Bewoners die nu nog zonder gedoogvergunning wonen op recreatieparken Het Verscholen Dorp en de Konijnenberg in Harderwijk krijgen straks een jaar de tijd om te vertrekken. Wie daar niet aan meewerkt loopt de kans uit de woning te worden gezet.

Volgens wethouder Jeroen de Jong zal het echter niet zo’n vaart lopen. De wethouder gaat ervan uit dat de meeste mensen, desgewenst met ondersteuning van de gemeente, tijdig een eind kunnen maken aan de illegale bewoning.

Vitale vakantieparken

De gemeente heeft een handhavingsbeleid opgesteld ter afronding van de Harderwijkse invulling van het project Vitale Vakantieparken. Daarin heeft de gemeente regels opgenomen rondom het controleren op en de aanpak van het ‘onrechtmatig gebruik van recreatieobjecten'.

Schatting

Het gaat in totaal om naar schatting een kleine veertig woningen op de twee terreinen waar de eigenaren hebben gekozen voor een bestemming als recreatiepark, waar dus echt niet meer mag worden gewoond.

Bron: De Stentor

Integraal denken, sectoraal doen. De praktijk van Vitale Vakantieparken | Workshop

Rob van den Hazel is programmamanager bij Vitale Vakantieparken en geeft op 3 oktober de workshop ‘Integraal denken, sectoraal doen. De praktijk van Vitale Vakantieparken’ op het congres Handhaving en Naleving. Vitale Vakantie Parken is een programmatische aanpak, waarbij vraagstukken op verschillende domeinen in onderlinge samenhang worden aangepakt. Er wordt vanuit een integraal kader gedacht, maar bij de uitvoering wordt onder het motto ‘schoenmaker blijf bij je leest’ vooral weer sectoraal gewerkt. Daar zit immers de noodzakelijke kennis en expertise om de complexe problematiek aan te pakken. Vervolgens is het weer de opgave om de samenhang tussen die sectorale inzet te bewaken. In deze workshop worden de plussen en minnen van deze manier van werken gedeeld en wordt gezamenlijk verkend hoe dit beter kan.

 

Het volledige programma en de omschrijving van de ruim 40 workshops vindt u op de congreswebsite