Publicatiedatum: 14-09-2018

Nieuws

Verschillende overtredingen bij controle op 3 locaties in Someren

Op woensdag 12 september heeft het Peelland Interventie Team (PIT) op 3 locaties in Someren een integrale controle uitgevoerd. De controles zijn op alle adressen soepel verlopen en er is veel informatie opgehaald. Nader onderzoek zal plaatsvinden.

Op alle 3 de locaties werden 1 of meerdere personen aangetroffen die niet op het adres stonden ingeschreven (mogelijk sprake van adresfraude). Daarnaast was er op 2 van de 3 locaties sprake van strijdig gebruik met het bestemmingsplan. Van de derde locatie wordt nog onderzocht of het gebruik in strijdigheid is met het bestemmingsplan en of het voldoet aan de brandveiligheid.

Misstanden

Voor wat betreft de elektra werd op 1 locatie de stroom niet rechtmatig door geleverd en leek op een tweede locatie de installatie niet op orde. Ook werd er op een van de panden asbest aangetroffen, stond in een schuur een grote partij huisvuil opgeslagen en werden op een locatie enkele hennepplanten aangetroffen. De eigenaren van de betreffende panden zijn gesommeerd om het materiaal met spoed af te voeren. De hennepplanten zijn direct vernietigd.

Tot slot is er ook informatie opgehaald over de arbeidsomstandigheden, werkgever en verhuurder  van de bewoners. Deze informatie wordt voor verder onderzoek doorgeleid naar de ISZW.

Bron: Siris.nl

Interventieprojecten

Het PIT is tot stand gekomen vanuit een interventieproject van VNG KCHN om de problematiek rondom arbeidsmigranten in de Peel aan te pakken. Ook samen met VNG KCHN aan de slag om de problematiek op het gebied van arbeidsmigranten, recreatieterreinen, adresfraude of een andere vorm van fraude in het sociaal domein aan te pakken? Kijk bij Multidisciplinair handhaven en neem contact op.