Publicatiedatum: 10-10-2018

Nieuws

Het tij keren in notoire straten

Sommige straten zijn berucht omdat er allerlei illegale activiteiten plaatsvinden, zoals drugshandel, illegale prostitutie, mensenhandel en illegale bewoning. De georganiseerde criminaliteit heeft er voet aan de grond. Bewoners en ondernemers worden geïntimideerd en bedreigd. Hoe kun je zulke broeinesten van criminaliteit aanpakken?

In het onderzoek Notoire straten zijn 3 straten bestudeerd met uiteenlopende dubieuze ondernemingen en waar regelmatig allerlei 'onguur volk' te vinden is. Voor wijkagenten en straatmanagers zijn dergelijke straten een herkenbaar fenomeen. Het blijkt echter lastig om vermoedens van illegale zaken hard te maken, omdat de problematiek zich doorgaans achter de gevel afspeelt.

De straten vormen een maatschappelijk probleem

Het tij keren in notoire straten is een zaak van lange adem, die vraagt om langdurige gezamenlijke inspanningen. Dit schrijven de onderzoekers op Secondant.nl. Een integrale gebiedsgerichte benadering maakt het mogelijk om de achterliggende structuren te verstoren die de straten zo aantrekkelijk maken voor verborgen georganiseerde criminaliteit. Enkel het sluiten van een pand of het aanhouden van een criminele ondernemer is onvoldoende, wanneer hier geen strategie achter ligt om het gebied te verbeteren.

Integraal te werk gaan is hierbij het sleutelwoord: de straten vormen een maatschappelijk probleem en vragen niet alleen inzet van veiligheidspartners. Bijzondere aandacht vraagt het betrekken en serieus nemen van bewoners en ondernemers bij het bedenken en uitvoeren van interventies. Uit het onderzoek blijkt dat zij een hoop zien en te vertellen hebben, wanneer zij persoonlijk betrokken worden.

Lees het volledige artikel op Secondant.nl.