Publicatiedatum: 23-10-2019

Nieuws

Nu ook strengere regels in Vlaardingen: huis ‘volproppen’ met arbeidsmigranten moeilijker

Huizen letterlijk volgestopt met arbeidsmigranten: de gemeente Vlaardingen steekt daar, in navolging van Maassluis, nu een stokje voor. Vandaag zijn nieuwe regels van kracht gegaan.

Met die regels moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het opsplitsen van woningen te stoppen. Dat opsplitsen is momenteel erg populair onder uitzendbureaus: die kunnen op deze manier meerdere arbeidsmigranten in één woning huisvesten.

Overlast

Het zorgt volgens het stadsbestuur voor ‘een wildgroei aan kleine woningen’ én de nodige overlast. ,,De buurten waar deze ontwikkeling gaande is, kenmerken zich veelal door maatschappelijke. maar ook ruimtelijke problemen die goed waarneembaar zijn. Voorbeelden van problemen zijn een oplopende hoge parkeerdruk, geluidsoverlast in oude panden of een verminderde woonkwaliteit als gevolg van het illegaal aanbieden van (grof)vuil.”

Één huishouden

Eén huishouden per woning, die regel houdt de gemeente voortaan aan bij het toetsen van een aanvraag tot splitsing. Ze sluit uitzonderingen overigens niet uit. Te denken valt aan studentenhuisvesting of geclusterde woonvormen voor bijvoorbeeld senioren.

Bron: Algemeen Dagblad

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.