Publicatiedatum: 08-11-2018

Nieuws

Leefbaarheid arme buurten gaat achteruit

De leefbaarheid in de armste wijken van Nederland gaat gestaag achteruit. Er wonen steeds meer mensen met problemen dicht op elkaar, bewoners voelen zich er minder gezond en de overlast neemt er toe. De goedkoopste sociale huurwoningen worden in toenemende mate verhuurd aan kwetsbare bewoners.

"Gezinnen trekken weg, de draagkracht verdwijnt uit de wijk, de problemen stapelen zich op. Het ergste vind ik dat duizenden mensen geen andere keuze hebben dan te wonen in het putje van de samenleving", zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in de Volkskrant op basis van onderzoek dat RIGO Research en Advies uitvoerde in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes.

Als belangrijke oorzaken noemen de onderzoekers: 

  • Sociale woningen zijn bijna alleen nog beschikbaar voor mensen met (zeer) lage inkomens.
  • Veel verhuurders hebben onvoldoende geld om te investeren in het herstructureren van hun slechte buurten.
  • Sociale huurwoningen in betere buurten zijn, vanwege de hoge opbrengst, relatief vaak verkocht of duur verhuurd. Dat maakt het lastiger om probleemgevallen te spreiden.
  • De overheid verwacht tegenwoordig dat mensen met psychische problemen op zichzelf wonen, zij doen standaard en met voorrang een beroep op sociale huurwoningen.

Lokale aanpak

Aedes wil dat gemeenten de problemen lokaal aanpakken. De begeleiding van kwetsbare bewoners door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties moet veel intensiever. Bovendien moet het Rijk lokaal maatwerk mogelijk maken in de wet.

Kwetsbare buurten zijn gebaat bij huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen en bij minder eenzijdige instroom van kwetsbare bewoners. Corporaties kunnen meer betekenen als meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. En als zij voor meer middenhuurwoningen kunnen zorgen. Bij de evaluatie van de huidige Woningwet verdient leefbaarheid extra aandacht en is lokaal maatwerk het sleutelwoord.

Links