Publicatiedatum: 08-05-2019

Nieuws

Jaarverslag 2018 VNG KCHN

Het jaarverslag 2018 laat zien dat VNG KCHN wederom bouwde aan de visie: 'Samen door handhaving naar naleving!' Als organisatie ging VNG KCHN in 2018 haar tweede jaar in: een jaar waarin het kenniscentrum wederom bijgedragen heeft aan het versterken van de gemeentelijke toezichts- en handhavingspraktijk.

Integrale kijk

1 van de belangrijkste ontwikkelingen waar VNG KCHN in 2018 aan gewerkt heeft is een meer integrale kijk op toezicht en handhaving in het sociaal domein. Deze visie werd samen met een praktisch ontwikkelmodel gepresenteerd in de whitepaper 'Toezicht en handhaving: vangrail van de samenleving!'

Naleving.net

Om de ondersteuning aan gemeenten te verbeteren kreeg Naleving.net, de website van VNG KCHN, op 1 januari een nieuw uiterlijk. Met de nieuwe website biedt het kenniscentrum alle bezoekers een actuele kennisbank aan, en kunnen medewerkers van publieke organisaties informatie en ervaringen met elkaar uitwisselen achter een beschermde inlog. Op de website staat ook informatie over alle trainingen die in 2018 zijn ontwikkeld en die gemeenten en ketenpartners bij het kenniscentrum kunnen volgen.

Zorgfraude

Op het gebied van zorgfraude blijft de ondersteuning bij concrete signalen van fouten en fraude essentieel. Vanuit gemeenten ziet het KCHN steeds meer interesse in het bundelen van beschikbare informatie vanuit verschillende hoeken om fraude aan te pakken. Dit uit zich in een stijging van het aantal gemeenten dat zich aansluit bij het Informatieknooppunt Zorgfraude.

Ook zet VNG KCHN zich in voor de toepassing van technologie bij het voorkomen van fouten en fraude. Zo zijn de mogelijkheden uitgewerkt om blockchain technologie in te zetten om te controleren of zorg ook echt geleverd wordt.

Leeswijzer jaarverslag

Bovengenoemde projecten en een aantal andere activiteiten van VNG KCHN in 2018 worden in dit jaarverslag nader toegelicht. Hoofdstuk 2 vertelt meer over VNG KCHN als organisatie. De hoofdstukken die daarna volgen werpen een blik op verschillende activiteiten die het kenniscentrum het afgelopen jaar heeft ondernomen, onderverdeeld naar de kerntaken:

  • Het bieden van toepasbaar advies en ondersteuning;
  • Het delen van kennis;
  • Verschillende partijen bij elkaar brengen ten behoeve van de handhavingspraktijk van gemeenten;
  • De meest actuele kennisbank beschikbaar stellen;
  • Ruimte bieden voor innovatie.

Download

Jaarverslag 2018 VNG KCHN (pdf)

Infographic VNG KCHN

Onderstaande infographic laat u in vogelvlucht zien op welke manieren VNG KCHN de gemeenten heeft ondersteund in 2017 en 2018. Klik op de afbeelding voor het volledig formaat van de infographic.