Publicatiedatum: 09-05-2019

Nieuws

Initiatief 1Overheid: Strijden tegen de verkokering van de overheid | Interview Rienk Hoff

Eind vorig jaar nam Rienk Hoff na 5 jaar afscheid als directeur Handhaving & Toezicht van de gemeente Amsterdam. Tot zijn pensioen gaat hij zich nog 2 jaar inzetten voor het initiatief 1Overheid.

Dit initiatief richt zich op de samenwerking tussen overheden om fraude aan te pakken, want je hebt meerdere partijen nodig om met elkaar te bedenken hoe je zo vroeg mogelijk een spaak in de wielen kan steken.

Hardnekkige problemen

Op de vraag wat hij over 1 jaar bereikt wil hebben met het initiatief 1Overheid antwoordt hij: "Ik hoop vooral dat we met 1Overheid mensen bewust kunnen maken dat je met elkaar de hardnekkige problemen kan oplossen. Maar dit gaat niet vanzelf en af toe moet je je nek uit durven steken." Rienk wil dit met zijn collega's laten zien aan de hand van een aantal projecten.

Het interview

Lees het volledige interview met Rienk Hoff: Strijden tegen de verkokering van de overheid (pdf)

Het interview is gepubliceerd in het VNG KCHN magazine 2019 Toezicht & Handhaving. Interviews en verhalen vanuit wetenschap, het rijk, het bestuur en de praktijk leveren een relevante bijdrage aan het vergroten van de bestuurlijke aandacht voor handhaving, naleving én een integrale aanpak ervan in beleid en uitvoering. Ook zijn de artikelen in het magazine een stimulans voor meer samenwerking en integraliteit.