Publicatiedatum: 15-05-2018

Nieuws

Denk mee over aanpakken van fraude in het sociaal domein!

Fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s), verzwijgen van buitenlands vermogen terwijl iemand een uitkering heeft, verpauperde vakantieparken, problemen binnen de kinderopvang… De laatste tijd is onrechtmatig handelen en fraude binnen het sociaal domein volop in het nieuws.

Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) ziet dat het aanpakken van dergelijke frauduleuze praktijken veel aandacht vraagt. Over mogelijke oplossingen gaat het kenniscentrum graag met u in gesprek.

Greenpaper

Het startpunt voor de gesprekken over toezicht en handhaving in het sociaal domein is de greenpaper 'Dichtbij en daadkrachtig' die het kenniscentrum heeft geschreven. Uit onderzoek en gesprekken met ambtenaren en bestuurders om tot deze greenpaper te komen, kwamen 2 uitdagingen naar voren:

  • Zorg voor dienstverlening vanuit het perspectief van de klant.
  • Gezamenlijk en daadkrachtig optreden.

Oplossingsrichtingen

Als oplossingsrichting voor de eerste uitdaging introduceert de greenpaper het idee van 'inclusieve dienstverlening'. Handhaving is hierbij een onlosmakelijk onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening. Hulpverleners, klantmanagers en handhavers weten van elkaar hoe zij werken en wat zij zeggen tegen klanten.

Het versterken van de integrale handhaving binnen gemeenten is een mogelijk oplossing voor de tweede uitdaging. Er moet gezamenlijk worden opgetreden binnen ketens en tussen ketens, vooral ook om tot handhaving te komen met een duurzaam effect.

Whitepaper

Wat is er nodig om gewenste ontwikkelingen in gang te zetten of te houden? Daarover spreekt VNG KCHN de komende tijd bestuurders, managers, beleidsmaker en uitvoerders. Vervolgstappen en concrete uitwerkingen worden verwerkt in een whitepaper, die aan het eind van het jaar verschijnt.

Wilt u meedenken?

Bent u geïnteresseerd om mee te denken en praten over de toekomst van toezicht en handhaving in het sociaal domein, dan kunt u contact opnemen met Sanne Hoogendoorn. We zijn benieuwd naar uw mening.

Download 'Dichtbij en daadkrachtig' (pdf).