Publicatiedatum: 15-03-2019

Nieuws

Zaanstad gaat leefbaarheid en veiligheid in flat Brandaris vergroten

De gemeente Zaanstad wil de veiligheid en leefbaarheid in en om de flat Brandaris in Peldersveld vergroten en een einde maken aan gesignaleerde misstanden en ondermijning in de flat. Daarom gaat binnenkort het project Aanpak Brandaris van start. Doel is om met gerichte controles in de flat enerzijds misstanden als belasting-, uitkerings-, en woonfraude op te sporen en aan te pakken en anderzijds waar nodig zorg en ondersteuning te bieden aan bewoners.

In de flat met 382 sociale huurwoningen, waarin bijna de helft van de bewoners een beroep doet op een uitkering op een sociale voorziening, is veel sprake van armoede- en zorg-gerelateerde problemen. Ook zijn er veel klachten over afvaloverlast, geluidshinder, diefstal en bedreiging en zijn er veel signalen die wijzen op fraude en ondermijning. Dat vraagt om een gemeenschappelijke en integrale aanpak.

LSI-aanpak maakt delen van informatie mogelijk

De gemeenschappelijke aanpak is mogelijk geworden doordat Zaanstad zich heeft aangesloten bij de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI), een samenwerkingsverband van Inspectie SZW, UWV, Sociale Verzekeringsbank, belastingdienst, IND, politie, OM en gemeenten.

De LSI-aanpak maakt het mogelijk om door het delen van informatie oneigenlijk gebruik van belastingen, premies, toeslagen en andere gemeentelijke voorzieningen en overtredingen in de arbeidswetgeving tegen te gaan. In andere gemeenten is de aanpak al met succes toegepast. Zaanstad begint nu met de LSI-aanpak in de Brandarisflat.

Bewoners geïnformeerd

De komende maanden worden 4 actiedagen gehouden. Bewoners van de flat kunnen dan bezoek krijgen van een LSI-onderzoeksteam. Deze teams bestaan steeds uit twee medewerkers van deelnemende instanties. Op basis van data-analyses en een lijst met risico-indicatoren rondom uitkerings- en woonfraude wordt bepaald welke adressen bezocht worden en hoe de teams zijn samengesteld. Bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de komst van de onderzoeksteams. Zij beslissen zelf of ze de medewerkers binnenlaten. De gemeente raadt bewoners wel aan mee te werken. Niet meewerken kan gevolgen hebben, zoals het stopzetten van een uitkering of toeslagen.

Ook aandacht voor 'zachte' kant

Handhaving staat niet op zich in de LSI-aanpak, er is ook aandacht voor de 'zachte' kant. De verwachting is dat de onderzoeksteams flatbewoners tegenkomen die gebaat zijn bij zorg en ondersteuning van het sociaal wijk- en jeugdteam of specialistische zorg. De verwachting is ook dat in sommige situaties handhavend optreden de onrechtmatige situatie oplost maar de (financiële en zorg-) problemen van bewoners misschien wel vergroot. Daarom is afgesproken dat elk geval individueel zal worden besproken en dat altijd het wijk- of jeugdteam wordt betrokken.

Bron: nieuwsbericht gemeente Zaanstad

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

Binnen de LSI werken SZW, de Inspectie SZW, UWV, SVB, Belastingdienst, IND, politie, OM samen met gemeenten aan het tegengaan van belasting-, toeslagen- en uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en de daarmee samenhangende misstanden. Op basis van de wet en een samenwerkingsconvenant mogen gegevensbestanden van de partijen met elkaar worden vergeleken. Hierdoor komen er sneller situaties boven tafel die het onderzoeken waard zijn en waarbij de partners gezamenlijk kunnen optreden.

 

Ook uw gemeente kan zich aansluiten bij de LSI. VNG KCHN biedt gemeenten de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u bij de voorbereiding, uitvoering en borging. Wilt u meer weten: neem contact op met Jeroen Smits (06 15 479 382)