Publicatiedatum: 07-03-2019

Nieuws

Veenendaal gaat adresproblematiek te lijf

De gemeente Veenendaal gaat woon- en adresproblematiek harder aanpakken. Daarvoor gaat de gemeente samenwerken met ketenpartners Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Sociale Verzekeringsbank, Politie, Belastingdienst MKB en Belastingdienst Toeslagen.

Het project wordt uitgevoerd onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG begeleidt de gemeente daarbij.

Fraude terugdringen

Door de samenwerking met partners verwacht de gemeente meer te kunnen doen aan het terugdringen van uitkeringsfraude, belastingfraude, onrechtmatig gebruik van toeslagen, het terugdringen van leegstand, overbewoning of illegale bewoning, onderhuur, onrechtmatig gebruik, overlast en het verbeteren van de leefbaarheid.

Gezamenlijke controles

"Vanuit de gezamenlijke controles zijn we niet alleen 1 overheid waar het gaat om handhaving, maar kunnen we signaleren waar ondersteuning nodig is en zorgen dat de ondersteuning geboden wordt", legt burgemeester Kats uit. Door deze samenwerking moet het werk efficiƫnter en effectiever worden. Ook verwacht de gemeente door de juiste signalen meer inwoners met schuldenproblematiek te kunnen helpen en ondersteuning te bieden bij het niet benutten van regelingen die er voor deze mensen zijn.

Bron: Veenendaalse Krant

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

Binnen de LSI werken SZW, de Inspectie SZW, UWV, SVB, Belastingdienst, IND, politie, OM samen met gemeenten aan het tegengaan van belasting-, toeslagen- en uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en de daarmee samenhangende misstanden. Op basis van de wet en een samenwerkingsconvenant mogen gegevensbestanden van de partijen met elkaar worden vergeleken. Hierdoor komen er sneller situaties boven tafel die het onderzoeken waard zijn en waarbij de partners gezamenlijk kunnen optreden.

 

Ook uw gemeente kan zich aansluiten bij de LSI. VNG KCHN biedt gemeenten de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u bij de voorbereiding, uitvoering en borging. Wilt u meer weten: neem contact op met Jeroen Smits (06 15 479 382)