Publicatiedatum: 07-03-2019

Nieuws

Aalten kijkt naar permanent wonen en criminele activiteiten op recreatieparken

Aalten onderzoekt of er op de recreatieparken in de gemeente sprake is van illegaal wonen of andere misstanden. Met de kennis uit het project Ariadne moet zicht komen op overtredingen, variërend van permanent wonen in recreatiewoningen tot crimineel gebruik.

Aalten kijkt eerst of er aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik, bijvoorbeeld door te kijken wie als bewoner is ingeschreven op het campingadres. In het onderzoek is volgens burgemeester Stapelkamp ook een relatie met ondermijning, waarbij criminele activiteiten een rol spelen.

Kennis

Met die gegevens kunnen de deskundigen van het project Ariadne aan het werk. Met project Ariadne is kennis opgebouwd over mogelijke misstanden op recreatieparken en campings, onder meer op de Veluwe. Die kennis gaat over permanent bewonen van recreatiehuisjes, maar ook om de aanwezigheid van bedrijven of huisvesting van arbeidsmigranten.

Vervolg

Uit een quickscan door project Ariadne blijkt wat er daarna moet gebeuren, bijvoorbeeld of de controle intensiever moet en of de gemeente bijvoorbeeld extra mensen moet inhuren. Stapelkamp hoopt in april meer te weten over een mogelijk vervolg.

Bron: De Gelderlander

Integrale aanpak

Gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten. Lees meer hierover in de factsheet of vraag een adviesgesprek aan met een adviseur van team Multidisciplinair Handhaven.