Publicatiedatum: 09-03-2018

Nieuws

Provincie Gelderland gaat vervallen vakantieparken opkopen

Of het plan van de provincie Gelderland om verpauperde vakantieparken op te kopen en zelf op te knappen gaat slagen, is nog maar de vraag. Provinciale Staten is echter bereid het een kans te geven. "We gaan iets doen wat nooit eerder is gedaan", aldus gedeputeerde Bea Schouten (toerisme en recreatie) in de Gelderlander.

Vrijwel alle fracties in de Provinciale Staten van Gelderland stemden deze week in met de oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OVV). Deze nieuwe organisatie krijgt de beschikking over een budget van vier miljoen euro waarmee zij de bezem door de Veluwse recreatiesector moet gaan halen.

Oplossing vinden?

Het is de afgelopen tientallen jaren buitengewoon lastig gebleken om een oplossing te vinden voor de problematiek van vervallen en verouderde vakantieparken, waar nauwelijks nog toeristen zijn te vinden. De parken huisvesten met name arbeidsmigranten en mensen die geen reguliere woning kunnen vinden.

De OVV moet uitkomst bieden. Die krijgt de mogelijkheid om dergelijke 'pauperparken' op te kopen. Wat er vervolgens mee wordt gedaan, verschilt per geval. Zo kan ervoor worden gekozen om het park nieuw leven in te blazen en door te verkopen aan een recreatieondernemer. Maar het is ook mogelijk dat het terrein wordt teruggeven aan de natuur.

Lees verder in de Gelderlander en het nieuwsbericht van de provincie Gelderland.