Publicatiedatum: 13-11-2019

Nieuws

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) van start in Drechterland

De komende tijd onderzoekt de gemeente Drechterland de juistheid van adresgegevens van inwoners. Dit gebeurt in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA); een samenwerkingsverband van 5 ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiƫn en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en hun uitvoeringsorganisaties, zoals SVB, DUO, politie en Belastingdienst.

Bijna 200 gemeenten nemen deel aan het project LAA. Het adresonderzoek is op basis van signalen van de gemeente of van andere overheden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van overbewoning. Een huisbezoek is dan mogelijk.

Doel

Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude, zoals met belastingen, uitkeringen en toeslagen.

Bron: Gemeente Drechterland