Publicatiedatum: 06-06-2019

Nieuws

Vraag van de maand: Wat zijn de voorwaarden voor een interventieteamproject?

In de rubriek 'Vraag van maand' vindt u maandelijks een vraag die geregeld gesteld wordt aan de adviseurs van VNG KCHN. De vragen hebben afwisselend betrekking op de verschillende expertisegebieden die het kenniscentrum in huis heeft.

De adviseurs van het Team Multidisciplinair Handhaven krijgen momenteel veel vragen over de projecten van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). De meest gestelde vraag luidt:

Aan welke voorwaarden moet een gemeente voldoen om een interventieteamproject te kunnen starten?

Om als gemeente een interventieteam te kunnen starten geldt een aantal voorwaarden:

  • Er moet voldoende aanleiding zijn. Deze is aanwezig wanneer er sprake is van bovenmatige regelovertreding in het sociaal/fiscaal domein. Dit wil zeggen dat de omvang van de regelovertreding buitengewoon is, en/of dat de reguliere handhavingsinstrumenten niet meer volstaan.
  • Er moet sprake zijn van problematiek waarbij minstens 1 andere partner van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) betrokken is (Belastingdienst, UWV, SVB, ISZW, Politie, IND).
  • Er capaciteit voor het LSI-project kan worden vrijgemaakt (projectleider, administratieve ondersteuning, projectruimte).
  • Alle betrokken diensten bereid zijn de benodigde medewerking te geven, inclusief het beschikbaar stellen van benodigde gegevens voor bestandsvergelijking.
  • Er moet voldoende bestuurlijk commitment (collegebesluit) en instemming van de LSI zijn.

Ook uw gemeente kan zich aansluiten bij de LSI. Het VNG KCHN biedt gemeenten de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u bij de voorbereiding, uitvoering en borging. Wilt u meer weten: neem contact op met Jeroen Smits (06 15 479 382)

Veelgestelde vragen

Deze en andere vragen over de LSI zijn te vinden bij de Veelgestelde vragen van thema Multidisciplinair Handhaven.

Heeft u een andere vraag?

Dan kunt u deze via het contactformulier stellen aan de adviseurs van VNG KCHN.