Publicatiedatum: 05-06-2019

Nieuws

Kinderombudsvrouw maakt zich zorgen over kinderen op vakantieparken

Er moet meer zicht komen op de situatie van kinderen die langdurig op vakantieparken wonen. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vandaag in een brief aan alle colleges van burgemeester en wethouders in Nederland. Ze roept op om de groep kinderen binnen de gemeente in kaart te brengen, na te gaan hoe het met ze gaat en zo nodig te zorgen voor hulp en ondersteuning.

Niemand heeft zicht

Naar aanleiding van de zorgwekkende situatie op Fort Oranje en andere signalen is ze een onderzoek gestart naar de kwaliteit van leven van kinderen die langdurig op vakantieparken wonen. De belangrijkste uitkomst is dat dat gezinnen met kinderen die op vakantieparken wonen - zeker als dit niet vrijwillig is - grotendeels onder de radar lijken te leven: "Niemand heeft zicht op deze groep. Ondanks vele inspanningen is het ook mij niet gelukt om in contact te komen met deze kinderen. We weten niet hoe het met ze gaat, terwijl er volgens betrokken partijen reden is om aan te nemen dat een deel van deze kinderen opgroeit onder moeilijke omstandigheden."

Het is onbekend hoeveel gezinnen met kinderen langdurig op een vakantiepark wonen. De schattingen lopen uiteen van enkele honderden tot duizenden kinderen. Een deel van deze gezinnen heeft vrijwillig gekozen om op een vakantiepark te wonen. Ze willen graag meer buiten zijn of goedkoper wonen. "Met deze kinderen lijkt het goed te gaan en over hen heb ik dit moment dan ook geen zorgen", aldus de Kinderombudsvrouw.

Kwetsbaar en risicovol

Er is echter ook een groep die onvrijwillig op vakantieparken woont. Deze gezinnen kunnen bijvoorbeeld geen reguliere woning krijgen, hebben door een stapeling van problemen geen andere mogelijkheid dan wonen op een vakantiepark, of willen om andere redenen onder de radar blijven. Deze kinderen groeien op in een kwetsbare, en soms zelfs risicovolle situatie: "We kennen verhalen van kinderen die zich niet veilig voelen op het park, die opgroeien in vervallen caravans en die te maken hebben met veel onzekerheid in hun leven. Zolang wij deze kinderen niet goed in beeld hebben, krijgen zij niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben."

Focus op kinderen

De Kinderombudsvrouw ziet dat er op verschillende plekken aandacht is voor de groep permanente vakantieparkbewoners, maar mist hierin de specifieke focus op kinderen. Daarom roept zij burgemeesters en wethouders op om in kaart te brengen hoeveel kinderen in hun gemeente op een vakantiepark wonen en na te gaan onder welke omstandigheden zij opgroeien. Als blijkt dat kinderen zorg en ondersteuning nodig hebben, moet dit vanuit de gemeenten geregeld worden.

Meer informatie