Publicatiedatum: 07-06-2019

Nieuws

Keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten gelanceerd

Wethouder Quaars (Breda) reikte deze week het eerste certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen voor kortdurende huisvesting op erf van land- en tuinbouwbedrijven uit. Aardbeienteler Jan van Meer heeft als eerste agrarisch ondernemer in Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen in ontvangst mogen nemen.

Kwaliteit en veiligheid huisvesting

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen borgt de kwaliteit en veiligheid van tijdelijke huisvesting voor seizoensarbeid met duidelijke afspraken over bijvoorbeeld kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en onderhoud. De normen zijn door de werknemers- en werkgeversorganisaties samen vastgesteld op basis van eerdere cao-afspraken. Om het keurmerk te mogen voeren moet een ondernemer zich jaarlijks door een geaccrediteerde certificerende instelling laten keuren.

  “Als ondernemer wil je goed voor je werknemers zorgen – alleen dan komen ze bij de volgende oogst weer terug. Goede en veilige huisvesting voor een eerlijke huur is daar een belangrijk onderdeel van. Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen laat je zien dat je de zaken op orde hebt.

Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap bij LTO Nederland

Beheer keurmerk

LTO Nederland beheert het keurmerk, dat in februari 2019 bij de Raad voor Accreditatie is ingediend. Het accreditatieproces duurt doorgaans ongeveer een jaar. Staatssecretaris Van Ark (SZW) steunt de betrokken partijen in hun ambitie om door middel van certificering van de huisvesting te komen tot een waarborg voor de kwaliteit van die huisvesting. En heeft daarom een overgangsperiode tot 1 september 2020 ingesteld. Ondernemers, die huisvesting volgens de norm van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen bieden, mogen hierdoor onder voorwaarden al de huur verrekenen met het loon van de arbeidskracht.

Bron: LTO Nederland