Publicatiedatum: 05-06-2019

Nieuws

Grote controleactie op recreatiepark in Lunteren

Politie, recherche en de gemeente Ede hielden dinsdag een controleactie op recreatiepark De Goudsberg in Lunteren. Daarbij is voor duizenden euro’s aan achterstallige boetes geïnd.

Het doel van de actie was een integrale controle op bewoningsvormen, zoals woonsituaties die strijdig zijn met bestemmingsplannen, en andere activiteiten die het recreatief gebruik belemmeren. De gemeente Ede wil dat het recreatiepark gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld, namelijk recreëren.

Handhavingstraject en boetes

Mensen die betrapt werden op een 'woonvorm' die in strijd is met de bestemmingsplannen, komen terecht in een handhavingstraject. Daar wordt bepaald hoe de situatie moet worden opgelost. De handhavers troffen ook arbeidsmigranten aan die, tegen de regels in, op het terrein woonden.

Degenen met achterstallige boetes of een belastingschuld konden ter plekke betalen. Zo werd voor enkele duizenden euro's aan boetes geïnd.

Inschrijven in BRP

Daarnaast legden de controleurs beslag op een scooter en liep iemand tegen de lamp die nog een gevangenisstraf moest uitzitten. Enkele tientallen woonden op het park maar stonden niet ingeschreven. Zij moesten zich direct inschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP).

Bronnen: Omroep Gelderland en nieuwsbericht gemeente Ede

Multidisciplinair optreden

Heeft u in uw gemeente problemen op recreatieterreinen? VNG KCHN kan u, samen met ketenpartners, helpen met de aanpak van deze problemen via een Interventieteamproject. Niet alleen repressief optreden is hierbij aan de orde. Lees meer hierover bij Recreatieterreinen of vraag een adviesgesprek aan met een regioadviseur van het team Multidisciplinair Handhaven.